Contactgegevens

Utrecht City in Business

Gemeente Utrecht Afdeling Economische Zaken

Telefoon:  +31 30 286 12 97
E-mail: info@ucib.nl

Postadres
Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres
Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht