Internationale school

Internationale school Utrecht: speciaal voor expats

Utrecht beschikt over een internationale school voor expats. Deze school volgt het wereldwijde onderwijsprogramma van het Baccaulaureate op het niveau van basisschool (Primary Years Programme) en voortgezet onderwijs (Middle Years Programme en Diploma Programme). De Engelstalige school is bedoeld voor kinderen uit buitenlandse gezinnen die een aantal jaren in Nederland zijn en daarna met hun ouders naar een ander land verhuizen. Kinderen van expats in bijvoorbeeld New York, Beijing en Sydney volgen hetzelfde wereldwijde onderwijsprogramma, zodat dit bij verhuizing naadloos op elkaar aansluit. De eisen die aan docenten worden gesteld zijn bijzonder hoog. De internationale school in Utrecht groeit veel sneller dan verwacht. Momenteel zijn er een kleine driehonderd leerlingen, dit groeit naar verwachting door naar negenhonderd leerlingen. Daarom zal de school binnen enkele jaren verplaatsen naar een nieuwe locatie aan de oostkant van Utrecht. Meer informatie is te vinden op de website www.isutrecht.nl

Kinderopvang in Nederland is goed geregeld; er is dagopvang (kinderdagverblijf of crèche) en buitenschoolse opvang (bso). Medewerkers moeten voldoen aan strenge opleidingseisen en moeten een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG) overleggen.